Laravel vs Node.js: Hvilket å velge?

Det er mange forskjellige måter å designe en nettside eller nettapplikasjon på. En åpenbar løsning er å designe dem fra bunnen av ved hjelp av programmerings- og markeringsspråk som HTML, CSS, JavaScript og PHP.

Dette innebærer imidlertid ikke bare en enorm innsats. I tillegg krever mange oppgaver på dette området omfattende spesialistkunnskap. Derfor trenger du programmerere med god opplæring og mye erfaring til dette.

Av disse grunner brukes ofte andre teknologier til webutvikling, som gjør denne oppgaven mye enklere. Disse inneholder ofte ferdige funksjoner som enkelt kan legges til prosjektet.

Dette setter ikke bare fart på utviklingen. I tillegg kreves det betydelig mindre kompetanse for å bruke disse funksjonene enn å implementere dem selv.

Derfor kan disse oppgavene også utføres av utviklere med litt mindre erfaring. Spørsmålet oppstår imidlertid om hvilken teknologi du bør bruke. To av de mest populære måtene å gjøre dette på er Laravel og Node.js.

I de følgende avsnittene ønsker vi å kort introdusere disse for deg og deretter finne ut hvilken av disse teknologiene som passer best til ditt prosjekt.

Hva er Laravel?

Laravel er et PHP-rammeverk. Dette kjører på en webserver og lar deg betjene et nettsted eller en nettapplikasjon. For dette formålet gir rammeverket en rekke metoder og grensesnitt. Disse kan enkelt hentes frem i programmet. På denne måten kan programmereren bruke disse funksjonene uten å designe dem selv. Autentisering av besøkende er for eksempel av stor betydning her. Det kreves omfattende kunnskap for å implementere disse med et høyt sikkerhetsnivå. Med Laravel-rammeverket kan dette imidlertid settes inn med bare noen få kommandoer. Det er også veldig enkelt å koble sammen forskjellige databasesystemer. Det finnes også ulike HTML-maler som gjør utformingen av siden enklere. Disse kan imidlertid justeres individuelt om nødvendig.

Hva er Node.js?

Node.js er et JavaScript kjøretidsmiljø. Dette betyr at det er et system som lar JavaScript-kode kjøres. Dette var opprinnelig bare mulig i nettleseren, som begrenset dette programmeringsspråket til front-end-applikasjoner.

Node.js runtime-miljøet gjør det imidlertid mulig å kjøre JavaScript-programmer i et annet miljø – for eksempel som skrivebordsapplikasjon, men først og fremst på en webserver som backend-applikasjon.

Sammen med JavaScript-programmeringsspråket som brukes, representerer det dermed et alternativ til PHP-applikasjonene som tidligere ble brukt i backend-utvikling. I tillegg inneholder den en omfattende samling av biblioteker, ved hjelp av disse er det mulig å sette inn ferdige moduler i nettapplikasjonen, noe som forenkler utviklingen betydelig.

Likhetene

Før vi ser på forskjellene mellom de to teknologiene, er det fornuftig å påpeke hva de har til felles. Dette viser deg at de har mange likheter, spesielt når det gjelder omfang. Begge teknikkene egner seg derfor til mange prosjekter. Hvilken av disse som passer best avhenger av detaljene i implementeringen.

Det er mulig å utvikle nettsider og webapplikasjoner med både Laravel og Node.js. Selv om disse teknologiene hovedsakelig brukes til backend-utvikling, tillater de også utformingen av frontend.

Begge alternativene er åpen kildekode-applikasjoner. Det betyr ikke bare at du kan bruke dem gratis. I tillegg er det om nødvendig mulig å tilpasse koden til dine individuelle behov. Begge tilbudene er tross alt robuste og veltestede teknologier som brukes selv av kjente selskaper.

Ulike programmeringsspråk

Når det kommer til forskjellene mellom de to teknikkene, er det første som fanger oppmerksomheten at de bruker forskjellige programmeringsspråk. Mens Laravel bruker PHP, bruker Node.js JavaScript. For å bruke den respektive teknologien kreves det gode kunnskaper i det tilsvarende språket. PHP-utviklere velger derfor ofte Laravel-rammeverket for sine prosjekter, mens JavaScript-utviklere stort sett velger Node.js runtime-miljø.

For klienten bør imidlertid ikke dette spille den avgjørende rollen. Det er god praksis å alltid velge den teknologien som passer best for prosjektet, selv om det betyr å finne en ny utvikler.

Strukturen til de to systemene

Med hensyn til strukturene er det betydelige forskjeller mellom de to teknologiene. Laravel bruker det som er kjent som Model View Controller-arkitekturen. Dette deler applikasjonen inn i tre forskjellige områder.

Begrepet modell beskriver prosessene som kjører i bakgrunnen – for eksempel databasetilkoblingen. View angir områdene som brukes som utdata for interaksjon med brukeren.

Kontrolleren aksepterer brukerens forespørsler og utløser et passende svar. Node.js, derimot, bruker en enkelt-tråds hendelsesløkke. I motsetning til mange andre teknikker, blokkerer ikke de enkelte forespørslene hverandre. Dette betyr for eksempel at programmet ikke trenger å vente til en forespørsel til et grensesnitt er behandlet. I mellomtiden kan den behandle andre oppgaver.

Hvilket system skalerer bedre?

Når en bedrift vokser, er det ofte nødvendig å tilpasse nettapplikasjonene som brukes for å møte høyere etterspørsel. Så er det spørsmålet om skalerbarhet. På grunn av sin entrådsarkitektur, er Node.js kjøretidsmiljø ekstremt skalerbart.

Med Laravel-rammeverket, i det minste tidligere, var dette et litt større problem, siden det var en betydelig ekstra beregningsinnsats for alle forespørsler. Ved å bruke en HTTP-balanserer er Laravel-applikasjoner nå også veldig godt skalerbare.

Utførelseshastigheten

Enkeltrådsarkitekturen til Node.js er også overbevisende når det gjelder utførelseshastighet. Laravel-applikasjoner er betydelig tregere. Imidlertid er de mer robuste. Dette kan være en fordel, spesielt for applikasjoner som krever omfattende databehandlingsprosesser.

Hvilken teknologi gir høyere sikkerhet?

Når det gjelder sikkerhet, er Laravel klart det bedre alternativet. Dette starter med den allerede nevnte funksjonen for brukerautentisering. Dette er av stor betydning for sikker bruk av applikasjonen.

Laravel-rammeverket tar seg av denne oppgaven helt automatisk – med hensyn til gjeldende sikkerhetsstandarder. I tillegg tilbyr den mange ekstra sikkerhetsfunksjoner. For eksempel sjekkes alle oppføringer når du samhandler med brukeren for å utelukke skadelig innhold.

Med Node.js må du imidlertid ta deg av disse oppgavene selv. Likevel gir denne teknologien også god sikkerhet – men kun for komponentene som er integrert i systemet. Utvidelser fra andre tilbydere innebærer ofte betydelig sikkerhetsrisiko.

Ferdige maler

Bruker du Laravel får du tilgang til ferdige maler som gjør utformingen av frontend enklere.

Dette gjør det lettere, spesielt for backend-utviklere, å ta på seg denne oppgaven også. Likevel kan disse malene også individualiseres uten problemer. Node.js, derimot, tilbyr færre alternativer på dette området.

Hvilket system å velge: et spørsmål om krav

De siste delene har vist at det er noen betydelige forskjeller mellom Laravel og Node.js. Det er derfor viktig å tenke nøye gjennom hvilken teknologi som passer best til hvert prosjekt.

Node.js-miljøet er flott for applikasjoner der ytelse er en prioritet. Du kan for eksempel bruke den til å designe chatteapplikasjoner eller tilby strømmetjenester.

Hos Laravel spiller derimot sikkerhet og robusthet den avgjørende rollen. Dette gjenspeiles også i bruken av teknologiene. Mens Node.js ofte brukes innen kunst og underholdning, spiller Laravel en større rolle for nettapplikasjoner som brukes av banker, utdanningsinstitusjoner og e-handelsleverandører.

Interessante artikler:

Laravel og Node sammenligning på Kinsta

Hvilken teknologi er bedre?

Legg igjen en kommentar