Fördelar och nackdelar med Phalcon

För att utforma en närvaro på Internet är det vettigt att använda ett ramverk för webben. Den erbjuder många färdiga funktioner som gör det lättare att utforma webbplatsen. Det gör inte bara arbetet mycket enklare.

Dessutom hjälper dessa moduler även programmerare med liten erfarenhet att uppnå professionella resultat. För att genomföra ett webbprojekt finns det dock många olika ramverk att välja mellan.

De skiljer sig åt i fråga om det programmeringsspråk som används, arkitektur, funktioner och prestanda. Därför är det mycket viktigt att noga undersöka de olika alternativens egenskaper och sedan välja ett lämpligt ramverk. Här presenterar vi PHP-ramverket Phalcon och tar reda på fördelarna och nackdelarna med den här lösningen.

Arkitekturen i Phalcon

Phalcon är ett ramverk för PHP. De enskilda modulerna är dock programmerade i programmeringsspråket C. Detta kan först låta som en motsägelse. Därför är det viktigt att förklara denna egenskap lite mer exakt. De flesta PHP-ramverk är också programmerade i programmeringsspråket PHP.

Det innebär att de består av PHP-funktioner, objekt och metoder. Dessa moduler kan sedan enkelt sättas in i ett PHP-program för att skapa sidan.

Det är endast nödvändigt att få tillgång till dem för att kunna använda de funktioner som de tillhandahåller. Med Phalcon programmeras dock dessa enskilda funktioner och element nu i C. Vi kommer att diskutera fördelarna och nackdelarna med detta senare. När det gäller arkitekturen är det dock viktigt att notera att anropet till motsvarande moduler fortfarande kan göras i PHP.

För detta ändamål har ett gränssnitt integrerats som gör det möjligt att använda de funktioner som programmerats i C för att nå PHP. Därför krävs inga C-kunskaper för att använda ramverket. Det räcker att känna till PHP. Det är dock bra om du kan åtminstone de viktigaste grunderna i C. Det gör det lättare att förstå hur det fungerar.

Enastående hastighet vid utförandet

C och PHP är två mycket olika programmeringsspråk. PHP är ett skriptspråk med ett mycket specifikt användningsområde: utformning av serverbaserade programmerade internetsidor. Denna specialisering innebär att du kan utföra motsvarande uppgift mycket enkelt med den.

Detta är ett tolkat språk. Detta innebär att en programvara som kallas tolk läser koden direkt under utförandet och utför motsvarande kommandon. Detta är mycket praktiskt, eftersom det på detta sätt är möjligt att köra programmen på alla plattformar. Det enda kravet är att det finns en PHP-tolk.

Detta är dock fallet med praktiskt taget alla webbservrar. Det krävs inga ändringar i programmet – oavsett om du kör det på en Windows- eller Linux-server eller om du använder ett helt annat operativsystem. Tolkningen av programmen har dock också en nackdel. För att programkoden ska kunna utföras krävs en översättningsprocess till maskinspråk.

Detta kräver betydande resurser. Därför är översättningen relativt långsam under genomförandet. Programmeringsspråket C är däremot strukturerat på ett helt annat sätt. Här sker översättningen endast en gång. Detta skapar ett körbart program.

Detta kan göras mycket snabbare. Det är dock inte möjligt att överföra detta till andra operativsystem. En annan egenskap hos C är att det är ett maskinvaruorienterat språk.

Detta innebär att det är möjligt att få direkt tillgång till olika hårdvarufunktioner. Detta kan användas för optimering – och bidrar därmed till en hög hastighet i utförandet.

Du kan se att program i C kännetecknas av hög prestanda. Detta är också en av de största fördelarna med Phalcon. Detta ramverk är betydligt snabbare än vanliga PHP-ramverk.

Mycket komplicerad ram

Strukturen med moduler programmerade i C inom ett PHP-ramverk ger en mycket hög utförandehastighet, vilket beskrivs ovan. Detta gör dock ramverket mycket komplicerat.

Det är ganska lätt att lära sig hantera många andra alternativ, till exempel PHP-ramverket Laravel. Särskilt programmerare som redan har erfarenhet av programmeringsspråket PHP kan på kort tid skapa omfattande webbapplikationer med motsvarande ramverk. Användningen av Phalcon är däremot inte helt okomplicerad.

Denna programvara har mycket komplexa strukturer. Därför är det nödvändigt att göra sig väl förtrogen med dem. Om du vill skapa sidor själv med Phalcon-ramverket innebär det att du måste planera mycket tid för det.

Om du däremot vill anlita en programmerare kan det vara svårt att hitta en lämplig person på grund av den höga komplexitetsnivån.

Svår installation

Det är inte bara ramverkets strukturer som är mycket komplexa. Även installationen är en stor utmaning. Du måste tillhandahålla de enskilda modulerna i en lämplig version för den plattform som används.

För att göra detta är det nödvändigt att anpassa konfigurationsfiler och sökvägsvariabler och att installera olika komponenter via kommandoradstolken.

Dessutom krävs root-åtkomst till servern för detta. Detta är också ett problem med många webbhotell.

Särskilt för oerfarna användare är installationsprocessen mycket svår och leder ibland till att hela projektet avbryts. Dessutom är den insats som krävs för detta ganska stor. Allt detta har en avskräckande effekt på många användare.

Stor flexibilitet i projektens struktur

En annan viktig egenskap hos Phalcon är att programvaran garanterar en hög grad av flexibilitet när det gäller att utforma flödet i dina Internetapplikationer. I många andra ramverk finns det fasta strukturer som du absolut måste följa under implementeringen.

För Phalcon finns det däremot bara ett fåtal specifikationer. Detta gör det möjligt att genomföra dina projekt exakt enligt dina idéer utan att tvinga in dem i en korsett som ramverket har påtvingat dig. Detta är mycket fördelaktigt för kreativa idéer som avviker från de vanliga mönstren.

Phalcon Query Language: ett eget databasspråk

En av de viktigaste uppgifterna för serverbaserade webbprogram är att utföra databasfrågor.

Phalcon-ramverket är utrustat med ett eget språk för denna uppgift: Phalcon Query Language. Detta är en SQL-dialekt som gör det möjligt att lägga in data i eller hämta data från databasen.

Språket gör inte bara databashanteringen enklare. Dessutom bidrar den till en hög säkerhetsnivå.

Enkel hantering av CSS- och JavaScript-tillämpningar

Många olika språk används ofta för att utforma webbplatser. När det gäller sidornas layout är det till exempel vanligt att man använder CSS som formatmall. JavaScript används för dynamiskt innehåll på klientsidan. Phalcon-ramverket gör det också möjligt att hantera dessa element på ett enkelt och effektivt sätt.

Slutsats: Phalcon övertygar med en bra prestation

Sammanfattningsvis kan man säga att det är särskilt värt att använda Phalcon om man fäster stor vikt vid hög utförandehastighet. Om din tillämpning omfattar beräkningsintensiva processer är detta ramverk därför alltid ett bra val.

Det är sant att utbildningen och installationen är något mer komplicerad än för de flesta andra alternativ. Men du drar också nytta av enastående flexibilitet, enkel databashantering och många andra fördelar. Därför är den här programvaran en utmärkt lösning för många projekt.

Intressanta länkar:


Mer information om Phalcon PHP Framework

Information om Phalcon på Wikipedia

Lämna ett svar