Laravel vs. Node.js: Hvad skal du vælge?

Der er mange forskellige måder at designe et websted eller en webapplikation på. En indlysende løsning er at designe dem selv fra bunden – ved hjælp af programmerings- og markeringssprog som HTML, CSS, JavaScript og PHP.

Det er imidlertid ikke kun forbundet med en enorm indsats. Desuden kræves der omfattende ekspertise til mange opgaver på dette område. Derfor har du brug for programmører med en god uddannelse og en masse erfaring.

Derfor anvendes der ofte yderligere teknologier til webudvikling, som gør denne opgave meget lettere. Disse indeholder ofte færdige funktioner, som nemt kan indsættes i projektet.

Dette fremskynder ikke kun udviklingen. Desuden kræves der langt mindre ekspertise for at bruge disse funktioner end for at implementere dem selv.

Derfor kan udviklere med lidt mindre erfaring også påtage sig disse opgaver. Dette rejser imidlertid spørgsmålet om, hvilken teknologi du skal bruge. To af de mest populære muligheder for dette er Laravel og Node.js.

I de følgende afsnit vil vi først kort præsentere dem for dig og derefter finde ud af, hvilken af disse teknologier der er bedst egnet til dit projekt.

Hvad er Laravel?

Laravel er en PHP-ramme. Den kører på en webserver og gør det muligt at køre et websted eller en webapplikation. Til dette formål indeholder rammen en lang række metoder og grænseflader. Disse kan nemt kaldes op i programmet. På denne måde kan programmøren bruge disse funktioner uden selv at skulle designe dem. Godkendelse af besøgende er f.eks. af stor betydning her. Der kræves omfattende viden for at gennemføre disse med en høj grad af sikkerhed. Med Laravel-rammen kan dette dog indsættes med blot nogle få kommandoer. Det er også meget nemt at forbinde forskellige databasesystemer. Desuden er der forskellige HTML-skabeloner, der gør det lettere at designe siden. Disse kan dog tilpasses individuelt, hvis det er nødvendigt.

Hvad er Node.js?

Node.js er et JavaScript-køringstidsmiljø. Det betyder, at det er et system, der gør det muligt at udføre JavaScript-kode. Dette var oprindeligt kun muligt i webbrowseren, hvilket begrænsede dette programmeringssprog til front-end-applikationer.

Node.js-køremiljøet gør det imidlertid muligt at køre JavaScript-programmer i et andet miljø – f.eks. som et skrivebordsprogram, men primært på en webserver som et backend-program.

Sammen med det anvendte programmeringssprog, JavaScript, udgør det således et alternativ til de PHP-applikationer, der tidligere var fremherskende inden for backend-udvikling. Den indeholder også en omfattende samling af biblioteker, ved hjælp af hvilke det er muligt at indsætte præfabrikerede moduler i webapplikationen, hvilket forenkler udviklingen betydeligt.

Lighederne

Før vi ser på forskellene mellem de to teknologier, er det nyttigt at fremhæve lighederne. Heraf fremgår det, at de har mange ligheder, især med hensyn til anvendelsesområdet. I mange projekter er det derfor nødvendigt at anvende begge teknikker. Hvilken af dem der er bedst egnet, afhænger af detaljerne i gennemførelsen.

Med både Laravel og Node.js er det muligt at udvikle websteder og webapplikationer. Selv om disse teknologier primært anvendes til backend-udvikling, giver de også mulighed for at designe frontend-udviklingen.

Begge alternativer er open source-applikationer. Det betyder ikke kun, at du kan bruge dem gratis. Desuden er det muligt at tilpasse koden til dine individuelle behov, hvis det er nødvendigt. Begge tilbud er trods alt robuste og velafprøvede teknologier, som selv kendte virksomheder bruger.

Forskellige programmeringssprog

Når det kommer til forskellene mellem de to teknikker, er det første, der er tydeligt, at de bruger forskellige programmeringssprog. Mens Laravel bruger PHP, bruger Node.js JavaScript. For at kunne bruge den pågældende teknologi kræves der et godt kendskab til det pågældende sprog. PHP-udviklere vælger derfor ofte Laravel-rammen til deres projekter, mens JavaScript-udviklere oftest vælger Node.js-køringstiden.

Dette bør dog ikke spille den afgørende rolle for kunden. Det er tilrådeligt altid at vælge den teknologi, der passer bedst til projektet – også selv om det betyder, at man skal finde en ny udvikler.

De to systemers opbygning

Med hensyn til strukturerne er der betydelige forskelle mellem de to teknologier. Laravel anvender den såkaldte Model-View-Controller-arkitektur. Dette opdeler ansøgningen i tre forskellige områder.

Udtrykket model bruges til at beskrive de processer, der kører i baggrunden – f.eks. databaseforbindelsen. Visning henviser til de områder, der bruges som output til interaktion med brugeren.

Controlleren modtager brugerens anmodninger og udløser en passende reaktion på dem. Node.js bruger derimod en event loop med en enkelt tråd. I modsætning til mange andre teknikker blokerer de enkelte anmodninger ikke hinanden. Det betyder f.eks., at programmet ikke behøver at vente, indtil en anmodning til en grænseflade er blevet behandlet. I mellemtiden kan den arbejde med andre opgaver.

Hvilket system er mest skalerbart?

Når en virksomhed vokser, er det ofte nødvendigt at tilpasse de anvendte webapplikationer til den øgede efterspørgsel. Så opstår spørgsmålet om skalerbarhed. Node.js-køringstidsmiljøet er ekstremt skalerbart på grund af dets arkitektur med en enkelt tråde.

Med Laravel-rammen var dette, i det mindste tidligere, et noget større problem, da der var en betydelig mængde ekstra beregningsarbejde for alle anmodninger. Ved at bruge en HTTP-balancer er Laravel-applikationer nu også meget skalerbare.

Hurtighed i udførelsen

Node.js’ arkitektur med en enkelt tråd er også overbevisende med hensyn til udførelseshastighed. Laravel-applikationer er betydeligt langsommere. De er dog mere robuste. Dette kan være en fordel, især for applikationer, der kræver omfattende beregningsprocesser.

Hvilken teknologi giver større sikkerhed?

Med hensyn til sikkerhed er Laravel klart det bedre alternativ. Dette begynder allerede med den førnævnte funktion med brugergodkendelse. Dette er af stor betydning for sikker brug af programmet.

Laravel-rammen tager sig af denne opgave automatisk – under hensyntagen til gældende sikkerhedsstandarder. Den har også mange ekstra sikkerhedsfunktioner. F.eks. kontrolleres alt input, når der interageres med brugeren, for at udelukke skadeligt indhold.

Med Node.js skal du derimod selv tage dig af disse opgaver. Ikke desto mindre giver denne teknologi også god sikkerhed – men kun for de komponenter, der er integreret i systemet. Udvidelser fra andre udbydere er ofte forbundet med betydelige sikkerhedsrisici.

Præfabrikerede skabeloner

Hvis du bruger Laravel, får du adgang til præfabrikerede skabeloner, der gør det lettere at designe frontend’en.

Det gør det nemmere for især backend-udviklere at påtage sig denne opgave også. Disse skabeloner kan dog også tilpasses uden problemer. Node.js giver på den anden side færre muligheder på dette område.

Hvilket system skal du vælge: et spørgsmål om krav

De sidste afsnit har vist, at der er nogle væsentlige forskelle mellem Laravel og Node.js. Derfor er det vigtigt at overveje nøje, hvilken teknik der er bedst egnet til det enkelte projekt.

Node.js-miljøet er ideelt til applikationer, der fokuserer på ydeevne. Du kan f.eks. bruge det til at designe chatprogrammer eller tilbyde streamingtjenester.

Med Laravel spiller sikkerhed og robusthed derimod den afgørende rolle. Dette er også tydeligt i brugen af teknologier. Mens Node.js ofte bruges inden for kunst og underholdning, spiller Laravel en større rolle i forbindelse med webapplikationer i banker, uddannelsesinstitutioner og e-handelsudbydere.

Interessante artikler:

Sammenligning af Laravel og Node på Kinsta

Hvilken teknologi er bedst?

Skriv et svar