Laravel vs. Node.js: Kumpi kannattaa valita?

Verkkosivuston tai verkkosovelluksen suunnittelussa on monia eri tapoja. Yksi ilmeinen ratkaisu on suunnitella ne itse tyhjästä käyttäen ohjelmointi- ja merkintäkieliä, kuten HTML:ää, CSS:ää, JavaScriptiä ja PHP:tä.

Tämä ei kuitenkaan merkitse vain valtavia ponnisteluja. Lisäksi monet tämän alan tehtävät edellyttävät laajaa asiantuntemusta. Siksi tarvitset ohjelmoijia, joilla on hyvä koulutus ja paljon kokemusta.

Näistä syistä web-kehityksessä käytetään usein lisätekniikoita, jotka helpottavat tätä tehtävää huomattavasti. Nämä sisältävät usein valmiita toimintoja, jotka voidaan helposti lisätä projektiin.

Tämä ei ainoastaan nopeuta kehitystä. Lisäksi näiden toimintojen käyttäminen vaatii huomattavasti vähemmän asiantuntemusta kuin niiden toteuttaminen itse.

Siksi myös hieman vähemmän kokeneet kehittäjät voivat ottaa nämä tehtävät hoitaakseen. Tämä herättää kuitenkin kysymyksen siitä, mitä tekniikkaa sinun pitäisi käyttää. Kaksi suosituinta vaihtoehtoa ovat Laravel ja Node.js.

Seuraavissa osioissa esittelemme ne ensin lyhyesti ja selvitämme sitten, mikä näistä tekniikoista soveltuu paremmin sinun projektiisi.

Mikä on Laravel?

Laravel on PHP-kehys. Tämä toimii verkkopalvelimella ja mahdollistaa verkkosivuston tai verkkosovelluksen käytön. Tätä tarkoitusta varten kehys tarjoaa lukuisia menetelmiä ja rajapintoja. Nämä voidaan helposti kutsua esiin ohjelmassa. Näin ohjelmoija voi käyttää näitä funktioita suunnittelematta niitä itse. Esimerkiksi kävijöiden todentaminen on tässä yhteydessä erittäin tärkeää. Niiden turvallinen toteuttaminen edellyttää laajaa tietämystä. Laravel-kehyksen avulla tämä voidaan kuitenkin lisätä vain muutamalla komennolla. Eri tietokantajärjestelmiä on myös erittäin helppo yhdistää toisiinsa. Lisäksi on olemassa erilaisia HTML-malleja, jotka helpottavat sivun suunnittelua. Niitä voidaan kuitenkin tarvittaessa mukauttaa yksilöllisesti.

Mikä on Node.js?

Node.js on JavaScript-ajoympäristö. Tämä tarkoittaa, että se on järjestelmä, joka mahdollistaa JavaScript-koodin suorittamisen. Tämä oli alun perin mahdollista vain verkkoselaimessa, mikä rajoitti tämän ohjelmointikielen käyttömahdollisuudet etusovelluksiin.

Node.js-ajoympäristö mahdollistaa kuitenkin JavaScript-ohjelmien suorittamisen eri ympäristössä – esimerkiksi työpöytäsovelluksena, mutta ensisijaisesti web-palvelimella backend-sovelluksena.

Yhdessä käytetyn ohjelmointikielen, JavaScriptin, kanssa se on siis vaihtoehto aiemmin backend-kehityksessä vallalla olleille PHP-sovelluksille. Lisäksi se sisältää laajan kokoelman kirjastoja, joiden avulla on mahdollista lisätä valmiita moduuleja web-sovellukseen, mikä yksinkertaistaa kehitystä huomattavasti.

Samankaltaisuudet

Ennen kuin tarkastelemme näiden kahden tekniikan välisiä eroja, on hyödyllistä korostaa niiden yhtäläisyyksiä. Tästä voidaan nähdä, että niillä on monia yhtäläisyyksiä, erityisesti soveltamisalan osalta. Siksi monissa hankkeissa molemmat tekniikat tulevat kysymykseen. Se, kumpi on sopivampi, riippuu toteutuksen yksityiskohdista.

Sekä Laravelilla että Node.js:llä on mahdollista kehittää verkkosivustoja ja verkkosovelluksia. Vaikka näitä tekniikoita käytetään pääasiassa back-end-kehitykseen, ne mahdollistavat myös front-endin suunnittelun.

Molemmat vaihtoehdot ovat avoimen lähdekoodin sovelluksia. Tämä ei tarkoita ainoastaan sitä, että voit käyttää niitä ilmaiseksi. Lisäksi koodia on mahdollista mukauttaa tarvittaessa yksilöllisiin tarpeisiisi. Loppujen lopuksi molemmat tarjoukset ovat vankkoja ja hyvin testattuja teknologioita, joita käyttävät jopa tunnetut yritykset.

Eri ohjelmointikielet

Näiden kahden tekniikan eroavaisuudet näkyvät ensinnäkin siinä, että niissä käytetään eri ohjelmointikieliä. Laravel käyttää PHP:tä ja Node.js JavaScriptiä. Vastaavan teknologian käyttäminen edellyttää kyseisen kielen hyvää taitoa. PHP-kehittäjät valitsevat siksi usein Laravel-kehyksen projekteihinsa, kun taas JavaScript-kehittäjät valitsevat useimmiten Node.js-runtimen.

Tämän ei kuitenkaan pitäisi olla ratkaisevassa asemassa asiakkaan kannalta. On suositeltavaa valita aina hankkeeseen parhaiten sopiva tekniikka – vaikka se tarkoittaisi uuden kehittäjän löytämistä.

Näiden kahden järjestelmän rakenne

Rakenteiden osalta näiden kahden tekniikan välillä on merkittäviä eroja. Laravel käyttää niin sanottua Model-View-Controller-arkkitehtuuria. Tämä jakaa sovelluksen kolmeen eri alueeseen.

Termiä malli käytetään kuvaamaan prosesseja, jotka toimivat taustalla – esimerkiksi tietokantayhteyttä. Näkymä tarkoittaa alueita, joita käytetään tulosteena vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa.

Ohjain vastaanottaa käyttäjän pyynnöt ja käynnistää niihin sopivan reaktion. Node.js puolestaan käyttää tapahtumasilmukkaa ja yhtä säiettä. Toisin kuin monet muut tekniikat, yksittäiset pyynnöt eivät estä toisiaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ohjelman ei tarvitse odottaa, että rajapinnalle osoitettu pyyntö on käsitelty. Sillä välin se voi työskennellä muiden tehtävien parissa.

Kumpi järjestelmä on skaalautuvampi?

Yrityksen kasvaessa on usein tarpeen mukauttaa myös käytetyt verkkosovellukset suurempaan kysyntään. Sitten herää kysymys skaalautuvuudesta. Yhden säikeen arkkitehtuurin ansiosta Node.js:n ajoympäristö on erittäin skaalautuva.

Laravel-kehyksen kanssa tämä oli ainakin aiemmin hieman suurempi ongelma, koska kaikkien pyyntöjen laskentaprosessi vaati huomattavan määrän ylimääräistä laskentatyötä. Käyttämällä HTTP-tasapainotinta Laravel-sovellukset ovat nyt myös hyvin skaalautuvia.

Täytäntöönpanon nopeus

Node.js:n yhden säikeen arkkitehtuuri on vakuuttava myös suoritusnopeuden kannalta. Laravel-sovellukset ovat huomattavasti hitaampia. Ne ovat kuitenkin kestävämpiä. Tämä voi olla eduksi erityisesti sovelluksissa, jotka vaativat laajoja laskentaprosesseja.

Mikä tekniikka tarjoaa paremman turvallisuuden?

Turvallisuuden kannalta Laravel on selvästi parempi vaihtoehto. Tämä alkaa jo edellä mainitusta käyttäjän todentamista koskevasta ominaisuudesta. Tämä on erittäin tärkeää sovelluksen turvallisen käytön kannalta.

Laravel-kehys huolehtii tästä tehtävästä automaattisesti ottaen huomioon nykyiset turvallisuusstandardit. Se tarjoaa myös monia lisäturvaominaisuuksia. Esimerkiksi kaikki syötteet tarkistetaan, kun käyttäjän kanssa ollaan vuorovaikutuksessa, jotta haitallinen sisältö voidaan sulkea pois.

Node.js:ssä nämä tehtävät on hoidettava itse. Tämä tekniikka tarjoaa kuitenkin myös hyvän turvallisuuden – mutta vain järjestelmään integroitujen komponenttien osalta. Muiden palveluntarjoajien laajennuksiin liittyy usein huomattavia tietoturvariskejä.

Tehdasvalmisteiset mallit

Jos käytät Laravelia, saat käyttöösi valmiita malleja, jotka helpottavat etusivun suunnittelua.

Tämä helpottaa erityisesti back-end-kehittäjien työtä. Näitä malleja voidaan kuitenkin myös mukauttaa helposti. Node.js puolestaan tarjoaa vähemmän mahdollisuuksia tällä alalla.

Mikä järjestelmä valitaan: kysymys vaatimuksista

Edellisissä jaksoissa on käynyt ilmi, että Laraavelin ja Node.js:n välillä on joitakin merkittäviä eroja. Siksi on tärkeää harkita huolellisesti, mikä tekniikka soveltuu paremmin kuhunkin hankkeeseen.

Node.js-ympäristö on ihanteellinen sovelluksille, joissa keskitytään suorituskykyyn. Voit käyttää sitä esimerkiksi chat-sovellusten suunnitteluun tai suoratoistopalvelujen tarjoamiseen.

Laravelissa sen sijaan turvallisuus ja kestävyys ovat ratkaisevassa asemassa. Tämä näkyy myös teknologian käytössä. Node.js:ää käytetään usein taiteen ja viihteen aloilla, mutta Laravel on tärkeämmässä asemassa pankkien, oppilaitosten ja sähköisen kaupankäynnin tarjoajien verkkosovelluksissa.

Mielenkiintoisia artikkeleita:

Laravel- ja Node-vertailu Kinstalla

Mikä tekniikka on parempi?

Vastaa