Laravel vs. Node.js: Vad ska du välja?

Det finns många olika sätt att utforma en webbplats eller en webbapplikation. En uppenbar lösning är att utforma dem själv från grunden – med hjälp av programmerings- och märkningsspråk som HTML, CSS, JavaScript och PHP.

Detta innebär dock inte bara en enorm ansträngning. Dessutom krävs omfattande expertis för många uppgifter på detta område. Därför behöver du programmerare med bra utbildning och mycket erfarenhet.

Av dessa skäl används ofta ytterligare tekniker för webbutveckling som gör denna uppgift mycket enklare. Dessa innehåller ofta färdiga funktioner som lätt kan infogas i projektet.

Detta påskyndar inte bara utvecklingen. Dessutom krävs det betydligt mindre expertis för att använda dessa funktioner än för att själv genomföra dem.

Därför kan även utvecklare med lite mindre erfarenhet ta sig an dessa uppgifter. Detta väcker dock frågan om vilken teknik du ska använda. Två av de mest populära alternativen är Laravel och Node.js.

I följande avsnitt kommer vi först att presentera dem kortfattat och sedan ta reda på vilken av dessa tekniker som är bäst lämpad för ditt projekt.

Vad är Laravel?

Laravel är ett ramverk för PHP. Den körs på en webbserver och gör det möjligt att köra en webbplats eller ett webbprogram. För detta ändamål tillhandahåller ramverket många metoder och gränssnitt. Dessa kan enkelt hämtas i programmet. På så sätt kan programmeraren använda dessa funktioner utan att själv behöva utforma dem. Här är till exempel autentisering av besökare av stor betydelse. Det krävs omfattande kunskaper för att genomföra dem med hög säkerhet. Med Laravelramverket kan detta dock införas med bara några få kommandon. Det är också mycket enkelt att koppla ihop olika databassystem. Dessutom finns det olika HTML-mallar som underlättar utformningen av sidan. Dessa kan dock anpassas individuellt om så krävs.

Vad är Node.js?

Node.js är en JavaScript-körtidsmiljö. Det innebär att det är ett system som gör det möjligt att köra JavaScript-kod. Detta var ursprungligen endast möjligt i webbläsaren, vilket begränsade programmeringsspråket till front-end-applikationer.

Node.js runtime-miljön gör det dock möjligt att köra JavaScript-program i en annan miljö – till exempel som en skrivbordsapplikation, men i första hand på en webbserver som en backend-applikation.

Tillsammans med det använda programmeringsspråket JavaScript är det därför ett alternativ till de PHP-program som tidigare var dominerande i utvecklingen av baksidor. Dessutom innehåller den en omfattande samling bibliotek med vars hjälp det är möjligt att infoga färdiga moduler i webbapplikationen, vilket avsevärt förenklar utvecklingen.

Likheterna

Innan vi tittar på skillnaderna mellan de två teknikerna är det bra att belysa likheterna. Det framgår att de har många likheter, särskilt när det gäller tillämpningsområdet. För många projekt kommer därför båda teknikerna i fråga. Vilken som är bäst lämpad beror på detaljerna i genomförandet.

Med både Laravel och Node.js är det möjligt att utveckla webbplatser och webbapplikationer. Även om dessa tekniker huvudsakligen används för utveckling av backend, kan de också användas för att utforma front-end.

Båda alternativen är program med öppen källkod. Det betyder inte bara att du kan använda dem gratis. Dessutom är det möjligt att anpassa koden till dina individuella krav om det behövs. Båda erbjudandena är trots allt robusta och välbeprövade tekniker som används även av välkända företag.

Olika programmeringsspråk

När det gäller skillnaderna mellan de två teknikerna är det första som framträder att de använder olika programmeringsspråk. Laravel använder PHP, medan Node.js använder JavaScript. För att kunna använda respektive teknik krävs goda kunskaper i motsvarande språk. PHP-utvecklare väljer därför ofta Laravel-ramverket för sina projekt, medan JavaScript-utvecklare oftast väljer Node.js runtime.

Detta bör dock inte spela en avgörande roll för kunden. Det är tillrådligt att alltid välja den teknik som passar bäst för projektet – även om det innebär att man måste hitta en ny utvecklare.

De två systemens struktur

När det gäller strukturerna finns det betydande skillnader mellan de två teknikerna. Laravel använder den så kallade Model-View-Controller-arkitekturen. På så sätt delas programmet upp i tre olika områden.

Begreppet modell används för att beskriva de processer som körs i bakgrunden – till exempel databasanslutningen. Med vy avses de områden som används som utgång för interaktion med användaren.

Kontrollenheten tar emot användarens förfrågningar och utlöser en lämplig reaktion på dem. Node.js använder däremot en händelseslinga med en enda tråd. Till skillnad från många andra tekniker blockerar inte de enskilda ansökningarna varandra. Detta innebär t.ex. att programmet inte behöver vänta tills en begäran till ett gränssnitt har behandlats. Under tiden kan den arbeta med andra uppgifter.

Vilket system är mest skalbart?

När ett företag växer är det ofta nödvändigt att även anpassa de webbapplikationer som används till den ökade efterfrågan. Då uppstår frågan om skalbarhet. Tack vare arkitekturen med en enda tråd är Node.js-körtidsmiljön extremt skalbar.

Med Laravel-ramverket, åtminstone tidigare, var detta ett något större problem, eftersom det krävdes en avsevärd mängd extra beräkningsarbete för alla förfrågningar. Genom att använda en HTTP-balancer är Laravel-applikationer nu också mycket skalbara.

Snabbhet i genomförandet

Node.js-arkitekturen med en enda tråd är också övertygande när det gäller körhastighet. Laravel-applikationer är betydligt långsammare. De är dock mer robusta. Detta kan vara en fördel, särskilt för tillämpningar som kräver omfattande beräkningsprocesser.

Vilken teknik ger högre säkerhet?

När det gäller säkerhet är Laravel helt klart det bättre alternativet. Detta börjar redan med den tidigare nämnda funktionen för användarautentisering. Detta är mycket viktigt för att programmet ska kunna användas på ett säkert sätt.

Laravel-ramverket tar hand om den här uppgiften automatiskt – med hänsyn till aktuella säkerhetsstandarder. Den har också många ytterligare säkerhetsfunktioner. Till exempel kontrolleras all inmatning när användaren interagerar med den för att utesluta skadligt innehåll.

Med Node.js måste du däremot ta hand om dessa uppgifter själv. Denna teknik erbjuder dock också god säkerhet – men bara för de komponenter som är integrerade i systemet. Utökningar från andra leverantörer innebär ofta betydande säkerhetsrisker.

Prefabricerade mallar

Om du använder Laravel får du tillgång till färdiga mallar som underlättar utformningen av frontend.

Detta gör det lättare för framför allt backend-utvecklare att ta på sig denna uppgift. Dessa mallar kan dock också anpassas utan problem. Node.js erbjuder däremot färre möjligheter på detta område.

Vilket system man ska välja: en fråga om krav

De senaste avsnitten har visat att det finns betydande skillnader mellan Laravel och Node.js. Därför är det viktigt att noga överväga vilken teknik som är bäst lämpad för varje projekt.

Node.js-miljön är idealisk för applikationer som fokuserar på prestanda. Du kan till exempel använda den för att utforma chattprogram eller erbjuda streamingtjänster.

Med Laravel däremot spelar säkerhet och robusthet en avgörande roll. Detta är också tydligt i användningen av teknik. Node.js används ofta inom konst och underhållning, medan Laravel spelar en större roll för webbapplikationer för banker, utbildningsinstitutioner och e-handelsleverantörer.

Intressanta artiklar:

Jämförelse av Laravel och Node på Kinsta

Vilken teknik är bäst?

Lämna ett svar