Laravel vs. Node.js: welke moet u kiezen?

Er zijn veel verschillende manieren om een website of webapplicatie te ontwerpen. Een voor de hand liggende oplossing is ze zelf vanaf nul te ontwerpen – met behulp van programmeer- en opmaaktalen als HTML, CSS, JavaScript en PHP.

Dit vergt echter niet alleen een enorme inspanning. Bovendien is voor veel taken op dit gebied uitgebreide deskundigheid vereist. Daarom heb je programmeurs nodig met een goede opleiding en veel ervaring.

Daarom worden voor webontwikkeling vaak aanvullende technologieën gebruikt die deze taak veel gemakkelijker maken. Deze bevatten vaak kant-en-klare functies die gemakkelijk in het project kunnen worden ingevoegd.

Dit versnelt niet alleen de ontwikkeling. Bovendien is veel minder deskundigheid vereist om deze functies te gebruiken dan om ze zelf uit te voeren.

Daarom kunnen ook ontwikkelaars met iets minder ervaring deze taken op zich nemen. Dit roept echter de vraag op welke technologie u moet gebruiken. Twee van de populairste opties hiervoor zijn Laravel en Node.js.

In de volgende secties zullen we deze eerst kort aan u voorstellen en vervolgens nagaan welke van deze technologieën meer geschikt is voor uw project.

Wat is Laravel?

Laravel is een PHP framework. Deze draait op een webserver en maakt het mogelijk een website of webapplicatie te draaien. Daartoe biedt het kader talrijke methoden en interfaces. Deze kunnen gemakkelijk binnen het programma worden opgeroepen. Zo kan de programmeur deze functies gebruiken zonder ze zelf te hoeven ontwerpen. De authenticatie van bezoekers is hier bijvoorbeeld van groot belang. Er is uitgebreide kennis vereist om deze met een hoge mate van veiligheid toe te passen. Met het Laravel framework kan dit echter met een paar commando’s worden ingevoegd. Het is ook heel gemakkelijk om verschillende databasesystemen met elkaar te verbinden. Bovendien zijn er verschillende HTML-sjablonen die het ontwerp van de pagina vergemakkelijken. Deze kunnen echter desgewenst individueel worden aangepast.

Wat is Node.js?

Node.js is een JavaScript runtime-omgeving. Dit betekent dat het een systeem is waarmee JavaScript-code kan worden uitgevoerd. Dit was oorspronkelijk alleen mogelijk in de webbrowser, wat deze programmeertaal beperkte tot front-end toepassingen.

De Node.js runtime-omgeving maakt het echter mogelijk om JavaScript-programma’s in een andere omgeving te draaien – bijvoorbeeld als desktop-toepassing, maar vooral op een webserver als backend-toepassing.

Samen met de gebruikte programmeertaal, JavaScript, vormt het dus een alternatief voor de voorheen overheersende PHP-toepassingen in de backend-ontwikkeling. Het bevat ook een uitgebreide verzameling bibliotheken, met behulp waarvan het mogelijk is geprefabriceerde modules in de webapplicatie in te voegen, wat de ontwikkeling aanzienlijk vereenvoudigt.

De overeenkomsten

Voordat we de verschillen tussen beide technologieën bekijken, is het nuttig de overeenkomsten te belichten. Hieruit blijkt dat zij veel overeenkomsten vertonen, vooral wat het toepassingsgebied betreft. Daarom komen voor veel projecten beide technieken in het geding. Welke het meest geschikt is, hangt af van de details van de uitvoering.

Met zowel Laravel als Node.js is het mogelijk om websites en webapplicaties te ontwikkelen. Hoewel deze technologieën voornamelijk worden gebruikt voor de ontwikkeling van de back-end, kunnen ze ook het ontwerp van de front-end mogelijk maken.

Beide alternatieven zijn open source toepassingen. Dit betekent niet alleen dat u ze gratis kunt gebruiken. Bovendien is het mogelijk de code zo nodig aan uw individuele behoeften aan te passen. Beide aanbiedingen zijn immers robuuste en goed geteste technologieën die zelfs door bekende bedrijven worden gebruikt.

Verschillende programmeertalen

Wat betreft de verschillen tussen de twee technieken, is het eerste wat opvalt dat ze verschillende programmeertalen gebruiken. Terwijl Laravel PHP gebruikt, gebruikt Node.js JavaScript. Voor het gebruik van de desbetreffende technologie is een goede kennis van de desbetreffende taal vereist. PHP-ontwikkelaars kiezen daarom vaak het Laravel framework voor hun projecten, terwijl JavaScript-ontwikkelaars meestal kiezen voor de Node.js runtime.

Dit mag voor de klant echter niet de doorslag geven. Het is raadzaam altijd de technologie te kiezen die het beste bij het project past – zelfs als dat betekent dat er een nieuwe ontwikkelaar moet worden gezocht.

De structuur van de twee systemen

Wat de structuren betreft, zijn er aanzienlijke verschillen tussen de twee technologieën. Laravel gebruikt de zogenaamde Model-View-Controller architectuur. Dit verdeelt de toepassing in drie verschillende gebieden.

De term model wordt gebruikt om de processen te beschrijven die op de achtergrond draaien – bijvoorbeeld de databaseverbinding. View verwijst naar de gebieden die worden gebruikt als uitvoer voor interactie met de gebruiker.

De controller ontvangt de verzoeken van de gebruiker en geeft daarop een passende reactie. Node.js daarentegen gebruikt een event loop met een enkele thread. In tegenstelling tot veel andere technieken blokkeren de afzonderlijke verzoeken elkaar niet. Dit betekent bijvoorbeeld dat het programma niet hoeft te wachten tot een verzoek aan een interface is verwerkt. Ondertussen kan hij aan andere taken werken.

Welk systeem is schaalbaarder?

Wanneer een bedrijf groeit, is het vaak nodig om ook de gebruikte webapplicaties aan te passen aan de grotere vraag. Dan rijst de vraag naar de schaalbaarheid. Door de single-thread architectuur is de Node.js runtime omgeving uiterst schaalbaar.

Met het Laravel-kader vormde dit, althans in het verleden, een wat groter probleem, omdat er voor alle verzoeken een aanzienlijke extra rekeninspanning nodig was. Door het gebruik van een HTTP-balancer zijn Laravel-applicaties nu ook zeer schaalbaar.

De snelheid van uitvoering

De single-thread architectuur van Node.js is ook overtuigend in termen van uitvoeringssnelheid. Laravel-applicaties zijn aanzienlijk trager. Ze zijn echter robuuster. Dit kan een voordeel zijn, vooral voor toepassingen die uitgebreide rekenprocessen vereisen.

Welke technologie biedt meer veiligheid?

In termen van veiligheid is Laravel duidelijk het betere alternatief. Dit begint al met de eerder genoemde functie van gebruikersauthenticatie. Dit is van groot belang voor een veilig gebruik van de toepassing.

Het Laravel framework verzorgt deze taak automatisch – rekening houdend met de huidige veiligheidsnormen. Het biedt ook veel extra veiligheidsvoorzieningen. Zo wordt bijvoorbeeld alle invoer bij interactie met de gebruiker gecontroleerd om schadelijke inhoud uit te sluiten.

Met Node.js daarentegen moet je zelf voor deze taken zorgen. Toch biedt deze technologie ook een goede beveiliging – maar alleen voor de in het systeem geïntegreerde componenten. Uitbreidingen van andere aanbieders brengen vaak aanzienlijke veiligheidsrisico’s met zich mee.

Geprefabriceerde sjablonen

Als je Laravel gebruikt, krijg je toegang tot geprefabriceerde templates die het ontwerp van de voorkant vergemakkelijken.

Dit maakt het gemakkelijker, vooral voor back-end ontwikkelaars, om ook deze taak op zich te nemen. Toch kunnen deze sjablonen ook zonder problemen worden aangepast. Node.js daarentegen biedt minder mogelijkheden op dit gebied.

Welk systeem kiezen: een kwestie van eisen

Uit de laatste paragrafen is gebleken dat er enkele belangrijke verschillen zijn tussen Laravel en Node.js. Daarom moet zorgvuldig worden nagegaan welke techniek het meest geschikt is voor elk project.

De Node.js-omgeving is ideaal voor toepassingen die gericht zijn op prestaties. U kunt het gebruiken om bijvoorbeeld chat-toepassingen te ontwerpen of streamingdiensten aan te bieden.

Bij Laravel daarentegen spelen veiligheid en robuustheid de doorslaggevende rol. Dit blijkt ook uit het gebruik van technologieën. Terwijl Node.js vaak wordt gebruikt op het gebied van kunst en entertainment, speelt Laravel een grotere rol voor webapplicaties van banken, onderwijsinstellingen en e-commerce aanbieders.

Interessante artikelen:

Laravel en Node vergelijking op Kinsta

Welke technologie is beter?

Geef een reactie